SpiritHouse Toronto 487 Adelaide St. W. @ Portland. Toronto, ON. M5V 1T4