SpiritHouse Toronto 487 Adelaide St. W. @ Portland. Toronto, ON.
SpiritHouse Montreal 244 Rue Saint Jacques. W. @ St. Jean Montreal, QC.
SpiritHouse Chicago 220-222 N. Aberdeen St. Chicago, IL